Tillstånd


Vi innehar alla tillstånd som krävs för att transportera hästar mot betalning:

* Yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen

* Godsregistrerat fordon

* Tillstånd Jordbruksverket

* Registrerad transportör Jordbruksverket

* Fordon godk för transport över 8 timmar

* Registrerad i Traces för att få köra transporter till och från utlandet 

* Innehar f-skatt

* Är momsregistrerad

* Förare innehar kompetensbevis


Fordon


* Bilen är en B-kortsbil av stuterimodell.

* Bilen städas och desinficeras mellan varje körning.

* Vi kör bara en häst åt gången för att minimera risker för smittspridning, såvida det inte är 2 hästar från samma stall.

* Vi kan flytta väggen och göra om de 2 spiltorna till en stor box.

* Vi har kameraövervakning i lastutrymmet.

* Bilen har mekanisk ventilation. 

* Vi har temperaturövervakning i skåpet för att kunna reglera temperaturen efter årstid.

* Vi tillhandahåller hö-bag till hästen.

* Transporten är strödd med spån.


Vi transporterar hästar stall - stall


Vi kör i hela Sverige och till och från Europa
Villkor


* Vi skickar bokningsbekräftelse där överenskommen resa och kostnader framgår.

* Hästens pass skall medfölja under transporten.

* Ni lastar själv er häst, ingår 30 min lasttid i resan, ytterligare tid debiteras utöver resans pris.

* Allmänna bestämmelser för transport

Samarbete


Vi samarbetar med Stinas Equestrian Services